Polityka prywatności aplikacji mobilnej Akuku Mamo

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem
z aplikacji Akuku Mamo.

 

Informacja formalna na początek
– administratorem aplikacji jest M. Tereszczuk-Brach, M. Mroczek Sp. j.,
ul. Augusta Cieszkowskiego 4/5, 01-636 Warszawa, NIP: 5252739701,
REGON: 36949041000000, KRS: 0000718657.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności,
w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres akuku@akukumamo.pl

 

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

 

Dbamy o Twoją prywatność, ale również
o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 

 • Zakładając konto użytkownika
  w aplikacji i korzystając z tego konta, składając reklamację w związku
  z korzystaniem z aplikacji, czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci,
  że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

 

 • Korzystamy z funkcji geolokalizacji
  w ramach aplikacji. Masz możliwość podjęcia decyzji czy zgadzasz się na lokalizowanie Twojego urządzenia, czy nie.

 

 • W aplikacji funkcjonują powiadomienia typu push
  o nowościach związanych z aplikacją.
  W sprawie nowości związanych
  z rozwojem aplikacji możemy kontaktować się z Tobą również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym
  i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 • Aplikacja nie wykorzystuje plików cookies.

 

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

 

Dane osobowe

 

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów
o ochronie danych osobowych jest
M. Tereszczuk-Brach, M. Mroczek Sp. j.,
ul. Augusta Cieszkowskiego 4/5,
01-636 Warszawa, NIP: 5252739701, REGON: 36949041000000, KRS: 0000718657.

 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku
do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

 

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo do usunięcia danych osobowych,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

6) prawo do przenoszenia danych,

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

 

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo
w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy
do zapoznania się z tymi przepisami.
Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku
do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów
o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Zawsze możesz również zwrócić się
do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres akuku@akukumamo.pl
Dołożyliśmy jednak wszelkich starań,
by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych
z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby
do tego nieupoważnione.

 

Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 

1. Microsoft Azure – w celu przechowywania danych osobowych gromadzonych w ramach aplikacji
na serwerze,

2. Nazwa.pl – w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego przechowywane są dane osobowe gromadzone w ramach listy mailingowej,

3. Microsoft Azure – w celu korzystania
z usług wsparcia IT i zarządzania stroną internetową.

 

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Cele i czynności przetwarzania

 

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika w aplikacji, musisz podać swój adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika możesz podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię, datę urodzenia, zdjęcie zawierające wizerunek, imiona i daty urodzenia dzieci.

Dane wprowadzone przez Ciebie
w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości korzystania z aplikacji.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest świadczenie usług
za pośrednictwem aplikacji mobilnej
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane zgromadzone w koncie użytkownika przechowywane
na serwerze zapewnianym przez Microsoft Azure.

 

Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto w aplikacji.
Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy.

 

W każdej chwili możesz uzyskać
dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika.
Po zalogowaniu się do konta możesz
w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć.
W każdej chwili możesz podjąć również decyzję o usunięciu konta.

 

W stosunku do danych zgromadzonych
w koncie użytkownika przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Jeżeli zgodziłeś się na korzystanie
z geolokalizacji, w ramach Twojego konta przetwarzana jest również aktualna informacja o położeniu Twojego urządzenia, z którego korzystasz
z aplikacji. Informacja ta wykorzystywana jest wyłącznie na potrzeby funkcjonowania aplikacji i korzystania przez Ciebie ze wszystkich funkcji aplikacji. W razie braku zgody
na lokalizację Twojego urządzenia, niektóre funkcje aplikacji nie będą
dla ciebie dostępne.

 

Reklamacje. Jeżeli składasz reklamację w związku z korzystaniem z aplikacji, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji.

 

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej.

 

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się
z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości.
Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

 

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą,
a podstawą przetwarzania jest art. 6
ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 

Powiadomienia o nowościach.
W aplikacji funkcjonują powiadomienia typu push o nowościach związanych
z aplikacją. Ustawieniami tego rodzaju powiadomień możesz zarządzać
z poziomu ustawień swojego urządzenia.

 

W sprawie nowości związanych
z rozwojem aplikacji możemy kontaktować się również
za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Podstawą przetwarzania Twoich danych
w tym zakresie jest nasz usprawiedliwiony
cel związany z informowaniem Cię
o rozwoju aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane będą przetwarzane w ramach listy mailingowej tak długo, jak długo będziesz posiadać konto w aplikacji.
Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy.

 

W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach listy mailingowej, sprostować je oraz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w ten sposób.

 

Pobierz darmową aplikację:

 

The server encountered an error.

WIADOMOŚĆ WYSŁANA

Regulamin

Kontakt: akuku@akukumamo.pl

webdeveloper: Marek Demko

© 2018 Akuku Mamo

Pobierz darmową aplikację:

© 2019 Akuku Mamo